Väktarskolan

 

SPARA 13.000 SEK - GÅ TOTALVAKTUTBILDNINGEN!

Totalvaktutbildning för endast 16.900 SEK. Gå alla tre utbildningarna i ett svep (väktargrundutbildningens del 1 samt del 2, praktisk yrkesträning & utbildning i expanderbar batong).

Efter Totalvaktutbildningen är man fullständigt utbildad väktare och mycket eftertraktad av arbetsgivarna.

Boendet under utbildningen är helt fritt från kostnad (värde 10.000 SEK)!

Läs mer genom att klicka på länken "Totalvaktutbildning"

NU GENOMFÖR VI ÄVEN UTBILDNING FÖR ORDNINGSVAKTER!
Boden Göteborg Malmö Stockholm
Väktarskolan AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag med verksamhet i hela landet
 

Väktare- ett spännande och omväxlande yrke i olika miljöer!

Väktaryrket är inte vilket yrke som helst. Det är ett mycket omväxlande yrke där Du som väktare kan råka ut för nästan vad som helst, och varje dag kan komma att ställas inför svåra beslut. För att dessa utmaningar inte skall bli omöjliga att hantera behöver Du en gedigen väktarutbildning med erfarna instruktörer som vet vilka problem Du som väktare kan komma att möta, och som själva har upplevt yrkets samtliga sidor.

Vi på Väktarskolan vill att Du som blivande väktare skall få en gedigen utbildning som verkligen förbereder Dig på de situationer Du kan hamna i under tjänstgöring, varför vi lägger stor vikt på såväl praktik, konflikthantering som bevakningsjuridik. Efter av Väktarskolan genomförd utbildning uppfyller Du de lagstadgade utbildningskraven (RPS FAP 579-2) för att arbeta som väktare.

Väktarskolan AB:s värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Alla oavsett kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning skall respekteras och behandlas likvärdigt. Detta är fastställt i svenska lagar och förordningar, och det återfinns i vårt interna regelverk.

Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. Vi är lojala både mot varandra och uppdraget. Vårt handlande präglas av att vi tar initiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i vår verksamhet. Detta skall ske med personlig hänsyn till varandra, omgivning och miljö.

Var och en har en del i och ett ansvar för resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt.

Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet.

Hjärtligt välkommen till Väktarskolan och våra utbildningar!

Lyssna på vår reklamspot

Totalvaktutbildning

SPARA TOTALT 13.000 SEK! Gå alla utbildningar i ett svep inklusive fritt boende. Väktar-grundutbildningens del 1 samt del 2, PYT & utbildning i expanderbar batong.

Pris: 16.900 SEK

Läs mer

ORDNINGSVAKTS- UTBILDNING

Vill Du bli ordningsvakt har Du nu möjlighet att genomgå grund- eller förkortad utbildning för ordningsvakter hos oss. Vi genomför utbildningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö ...

Pris: 11.500 SEK

Läs mer

Väktarutbildning

För att bli väktare måste man först genomgå väktargrundutbildningens del 1. Utbildningen genomföres under nio dagar (88 timmar).

Pris: 11.500 SEK

Läs mer