×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Förkortad skyddsvaktsutbildning

Som skyddsvakt arbetar man med att bevaka skyddsobjekt, både militära och civila. Detta är anläggningar som bedömts extra viktiga för rikets säkerhet, till exempel viktiga industrier och kärnkraftverk. Skyddsvaktens uppgifter på skyddsobjektet liknar i många avseenden de uppgifter en vanlig väktare utför, exempelvis ronderingar och kontroll av in- och utpassering. Den stora skillnaden är skyddsvaktens befogenheter, som är mer omfattande än väktarens.

Väktarskolans skyddsvaktsutbildning består bland annat av skyddslagen, skyddsvaktens uppgifter samt skyddsförordningen. Fullgjord kurs ger Dig rätt att arbeta som skyddsvakt.

Kursen kan med fördel kompletteras med utbildning för skjutvapen, då sådant ofta ingår i skyddsvaktens utrustning.

Kursbeskrivning

- Introduktion, 1 tim
- Juridik, 16 tim
- Riskanalys samt hotbildsanalys, 4 tim
- Bevakningstjänst, 8 tim
- Beslutsträning, 4 tim
- Praktisk övning, 4 tim
- Kunskapsprov (skriftligt samt praktiskt), 3 tim

Totalt 40 timmar

Förkunskaper

Fullständig väktargrundutbildning eller grundutbildning för ordningsvakt. Privatpersoner är välkomna. Pris 9.800 SEK.

Pris

9800 kr

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

  • 2020-08-31 - 2020-09-03   Stockholm Platser kvar

    Boka utbildning

    För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
  • 2020-12-07 - 2020-12-10   Stockholm Platser kvar

    Boka utbildning

    För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.