×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lagstiftning för samtliga medlemsländer inom EU, gällande hantering av personuppgifter. Även företag utanför EU som hanterar personuppgifter om EU-medborgare omfattas av lagstiftningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla medlemsländer inom EU från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet. Utförlig information hittar du på Datainspektionens webbplats.

Vi kan även rekommendera dig att läsa ytterligare information på Datainspektionens webbplats.

Väktarskolan som personuppgiftsbiträde

All behandling av personuppgifter i de webbtjänster som du nyttjar är du som kund personuppgiftsansvarig för. Väktarskolan är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Väktarskolan som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Väktarskolan som personuppgiftsansvarig

Precis som att du är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du behandlar så är Väktarskolan personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar.

Behandling

Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.