×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Information till företag och myndigheter

För att bli kund hos oss behöver man inte ha tecknat kollektivavtal. Alla företag, myndigheter och privatpersoner är välkomna. De priser som finns angivna här på vår hemsida avser endast privatpersoner. För offert samt mer information vänligen kontakta oss.

Våra kunder består i stor utsträckning av bevakningsföretag, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, butikskedjor samt olika organisationer med uppgift att utbilda uppsagd personal för omplacering.

Vi tillhandahåller såväl väktarutbildning som skräddarsydda säkerhetsutbildningar åt företag samt butiker inom handeln över hela Sverige. Vi anordnar även säkerhetsseminarier och specialanpassade föreläsningar åt företag samt myndigheter.

Väktarskolan AB är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag med såväl god likviditet som soliditet till vad kommer att bolaget aldrig sedan dess bildande haft vare sig betalningsanmärkningar eller till betalning förfallna skatteskulder, vilket borgar för möjlighet till ett långvarigt och fruktsamt samarbete för våra kunder.

PRISER FÖR AVTALSKUNDER ELLER MEDLEMMAR I BIF

För kunder med avtal eller medlemmar i Bevakningsföretagens Intresseförening (www.bevakningsbolagen.se) gäller nedan priser.

Totalvakt (VU1, VU2, PYT samt utb. i expanderbar batong): á 8.500 SEK per elev inklusive fritt boende under utbildningen.

Väktargrundutbildning del 1: á 2.950 SEK per elev.

Väktargrundutbildning del 2: á 2.800 SEK per elev.

Fortbildning för väktare: á 2.900 SEK per elev.

Utbildning i expanderbar batong: á 1.280 SEK per elev.

Utbildning i skjutvapen för väktare: 5.800 SEK per elev.

Bevakningsföreståndare: á 5.980 SEK per elev.

Butikskontrollant: 4.900 SEK per elev.

Förkortad skyddsvaktsutbildning: 3.100 SEK per elev.

Moms tillkommer ovan priser och avser utbildningar som genomföres i våra lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Boden.

Kursanmälan från företag ingives via hemsidan efter erhållande av inloggningsuppgifter.

Väktarskolan

Väktarskolan AB grundades år 2000 och är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag. Vi utbildar ca 4.500 elever om året och är den största privata aktören på marknaden. Vår ambition är att tillhandahålla marknadens bästa utbildningar till såväl företag som privatpersoner.

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem
enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007

Våra utbildningar

BEVAKNINGSFÖRETAGENS INTRESSEORGANISATION (BIF)

På BIFs hemsida kan du läsa mer om organisationen.

Bevakningsbolagen.se