×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Totalvaktsutbildning på vår anläggning i Boden

Utbildningskonceptet Totalvakt är unikt och vi är det enda utbildningsföretaget i Sverige som kan erbjuda denna lösning med såväl fullständig väktargrundutbildning, utbildning i expanderbar batong samt praktisk yrkesträning i ett moment.

Utbildningen genomförs endast i vårt utbildnings- och säkerhetscentrum i Boden under sex veckor i följd. Boendet under utbildningen är fritt från kostnad.

Efter avslutad utbildning är man mycket eftertraktad på arbetsmarknaden då man är fullt utbildad väktare och får dessutom bära expanderbar batong i tjänsten.

Information om den praktiska yrkesträningen samt schema över utbildningen får man genom att klicka på aktuella länkar till höger.

Totalvakt innehåller följande utbildningar

Samtliga utbildningar nedan följer kraven enligt Polismyndighetens föreskrift FAP 573-1.

Väktargrundutbildningens del 1

- Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet, 8 tim.
- Bevakningsjuridik, 16 tim.
- Arbetsmiljö, 2 tim.
- Bevakningstjänst, 10 tim.
- Tekniska hjälpmedel vid bevakningen, 8 tim.
- Brand, 10 tim.
- Yrkesetik och moral, 8 tim.
- Olaga diskriminering och mänskliga beteenden, 4 tim.
- Konflikthantering och självskydd, 8 tim.
- Handfängsel, 4 tim.
- Akutsjukvård, 6 tim.
- Skriftligt och praktiskt prov, 4 tim.

Totalt 88 (nio dagar) timmar

Väktargrundutbildningens del 2

- Bevakningsjuridik, 8 tim.
- Bevakningstjänst, 8 tim.
- Konflikthantering och självskydd, 8 tim.
- Arbetsmiljö, 8 tim.
- Samhällets rättsvårdande myndigheter, 2 tim.
- Droger, 2 tim.
- Skriftligt och praktiskt prov, 4 tim.

Totalt 40 (fem dagar) timmar

Utbildning i expanderbar batong

- grundställning,
- högt och lågt utslag,
- ihopslag,
- färdigställning,
- forehand- och backhandsslag,
- blockering,
- medicinska risker,
- mental förberedelse,
- konflikthantering,
- kommunikation och
- kompetensprov.

Totalt 10 ( en dag) timmar

Schema totalvakt

Totalvakt genomförs under sex utbildningsveckor i följd och utbildningsmomenten sker i följande ordning.

Vecka 1 och 2: Väktargrundutbildningens del 1 (88 timmar) samt utbildning i expanderbar batong (14 timmar).

Vecka 3, 4 och 5: Praktisk yrkesträning (160 timmar).

Vecka 6: Väktargrundutbildningens del 2 (40 timmar).

Bilder från totalvaktsutbildningen

I vårt bildgalleri kan du se bilder från totalvaktsutbildningen i Boden

Bildgalleri