×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

TETRA radiosystem med täckning i Boden och Luleå

Väktarskolan AB har ett eget TETRA-radiosystem med basstationer i Boden och Luleå som har mycket god radiotäckning i dessa städer och däremellan.

TETRA är den radiostandard som även polis, ambulans, brandkår och Försvarsmakten valt att använda för radiokommunikation i Sverige under arbetsnamnet RAKEL. Vårt nät kan erbjuda lika tjänster som RAKEL.

TETRA är en ETSI-standard för digital radiokommunikation. Standarden är i första hand avsedd för kritisk kommunikation där snabbhet och säkerhet är nyckelord. Systemet är tekniskt avancerat med oändliga möjligheter och mycket frekvenseffektivt samt skyddat mot obehörig avlyssning.

BRUKARE AV VÅRT RADIOSYSTEM

Vårt radiosystem är främst framtaget för säker användning av vår bevakningspersonal i utbildningsverksamheten, men vi erbjuder även andra aktörer att använda vårt nät t.ex. bevakningsföretag, kommuner, taxibolag, åkerier samt fastighetsbolag.

Fördelen med vårt TETRA-nät är:

Bättre ljudkvalitet- Samtidigt tal- och dataöverföring- Stor kapacitet- Prioritering- Brett utbud av applikationer- God täckning, Kryptering- Flerpartssamtal- Spårbarhet samt Omedelbar uppkoppling.

Kontakta oss för mer information samt offert.

AIRBUS OCH ROHILL

Vi har AIRBUS Defence & Space (tidigare EADS/Cassidian) som huvudleverantör av mobila- och bärbara radioapparater samt ROHILL som huvudleverantör av radiosystemet. Dessa har levererats av TC Connect Sweden AB.

TETRA är en digitalt baserat teknologi som ger utmärkt ljudkvalitet, större datamöjligheter och högre säkerhet med möjlighet till krypterad trafik. TETRA är den internationella standarden för mobil digitalkommunikation och erbjuder stora kommunikationsfördelar inom t ex Digital PMR, digital mobiltelefoni, alfanumeriska sökare och mobil datakryptering.

TETRA-standarden erbjuder en kombination av prestanda och funktionalitet som saknar motsvarighet i andra alternativa system för mobil radiokommunikation eller telefoni.

TETRA är utvecklad enligt ETSI-standard och är accepterad av användare och tillverkare. ETSI är en öppen standard vilket möjliggör flera olika tillverkare av hårdvara t.ex. Sepura och Motorola.