×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

KROPPSKAMEROR FÖR VÅR BEVAKNINGSPERSONAL

Väktarskolan har under januari 2019 påbörjat ett unikt pilotprojekt där utvald bevakningspersonal bär kroppskameror i tjänsten för att dokumentera hot och våld som dessa utsättes för i sitt arbete samt för fotodokumentation av händelser som är viktiga för kunderna. Projektet kommer att utvärderas efter hand och utökas allt efter behov.

I takt med samhällsutvecklingen där hot och våld mot uniformerad personal samt kundernas personal alltjämt förvärras är realtidsdokumentation ett ypperligt verktyg att tillämpa för att påskynda en polisutredning där dokumentationen i form av realtidsfilm ger en mycket god bild av vad som de facto utspelat sig på en brottsplats och därigenom förenklar åklagarens förundersökning, till vad kommer effekten av att en gärningsperson ser att denne blir filmad och därav förhoppningsvis blir mer medveten om de juridiska konsekvenserna av dennes agerande.

Vår förhoppning är att pilotprojektet med kroppskameror för vår utvalda bevakningspersonal skall påvisa att det hot och våld som dessa utsättes för skall reduceras till gagn för alla inblandade parter.

KAMEROR FRÅN AXON

Efter noggrant övervägande valde Väktarskolan att köpa kameror från det amerikanska företaget AXON som har lång erfarenhet att leverera till och utveckla kameror åt svenska polisen samt olika amerikanska polismyndigheter.