Du kan spara

Väktarskolan AB

Skjutvapenutbildning

Vid vissa objekt är bevakningspersonal utrustad med skjutvapen. Detta gäller i första hand skyddsvakter, men i viss utsträckning även väktare på till exempel ambassader. Att bära vapen i tjänsten medför extremt höga krav på professionalism och säkerhetstänkande, då ett skjutvapen som avfyras felaktigt eller i fel riktning kan vålla mycket svåra skador. Dessutom har de objekt där väktaren har rätt att bära vapen ofta en större hotbild än övriga anläggningar.

Säkerhet är den röda tråden i alla delar av kursen. Delmomenten består av till exempel vapenhantering, vapenlagstiftning och skjutövningar. Fullgjord kurs ger Dig rätt att bära vapen i tjänsten när så är tillåtet.

Eleverna behöver inte ha egna skjutvapen. Väktarskolan förfogar över såväl ammunition som följande vapenmodeller vilka vi tillhandahåller under de praktiska övningsmomenten: Sig Sauer P225, P226, P228 samt Glock 17 och 19.

Kursbeskrivning

Utbildningen följer kraven i RPS FAP 573-1 respektive 694-1:
- Innehav och förvaring av bevaknings- och utbildningsföretags samt väktares skjutvapen, 5 tim.
- Väktares bärande och användande av skjutvapen, 8 tim.
- Vapenkunskap, 3 tim.
- Vapenhantering - Allmänna grunder, 4 tim.
- Vapenhantering - Färdighetsträning, 12 tim.
- Vapenhantering - Beslutsträning, 8 tim.
- Kompetensprov, 3 tim.

Totalt 43 timmar

Förkunskaper

Fullständig väktargrundutbildning eller skyddsvaktutbildning. Privatpersoner är välkomna. Pris 8.500 SEK.

Pris

8500 kr

Boka enkelt online

Välj kurstillfälle här nedanför och följ instruktionerna.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Är du kund sedan tidigare kan du logga in och använda tidigare uppgifter.

Börja med att ange ditt personnummer eller din e-postadress.

Betalning av kursavgiften kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

Utbildningstillfällen

  • 2019-05-27 - 2019-05-31   Boden Fåtal platser kvar

    Boka utbildning

    För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.
  • 2019-09-09 - 2019-09-13   Boden Platser kvar

    Boka utbildning

    För att göra en bokning för denna kurs, börja med att ange ditt personnummer eller din epost-adress.